Terug naar overzicht

Trekkerrijbewijs (T)

Wil je een trekker of landbouwvoertuig besturen?
Hoogestegerrijschool helpt je op weg.

Je moet dan in bezit komen van het T-rijbewijs de opvolger van het trekkercertificaat. Eerst ga je voor je theorie-examen, 50 vragen over verkeer en techniek. Waarvan je maximaal 10 fouten mag hebben. Wij zorgen voor up-to-date studiemateriaal.

Na het behalen van het theorie-examen kun je van start met de praktijklessen. Als je rijvaardig bent en voldoende verkeersinzicht hebt kun je op voor je praktijkexamen.

Je krijgt bij Hoogestegerrijschool altijd dezelfde instructeur op een Claas Arion trekker met een Joskin kiepkar. De praktijkexamens worden afgenomen vanaf onze locatie in Goes.

Meld je tijdig aan voor de theorie want dat kun je al doen als je 15,5  jaar bent. Voor de praktijk moet je 16 jaar zijn.

Meer weten? Bel 06-54747352

LTO leden krijgen een aantrekkelijk korting.

MBO-leerlingen die een opleiding volgen in de groen-, grond- en infrasector kunnen een deel van de kosten van het halen van het T-rijbewijs vergoed krijgen. Werkgevers en vakbonden in die sector stellen per deelnemer 700 euro beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door Cumela Nederland, de brancheorganisatie voor ondernemer in de groen-, grond- en infrasector. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je het T-rijbewijs halen in je eerste schooljaar of maximaal zes maanden voor de start van het eerste jaar. Ook aan je werkgever waar je werkt of stage loopt  zijn een aantal voorwaarden verbonden om de vergoeding te kunnen aanvragen. Zo moeten de bedrijven onder de cao Loonwerk vallen.

Terug naar overzicht

Aanmelden